Introduktion til Azure BI

Dette kursus henvender sig til alle der godt kunne tænke sig at få et indblik i hvilke muligheder der er for at bygge en komplet Data Warehouse og Business Intelligence løsning i Azure. I løbet af kurset vil du få en gennemgang af de DW/BI værktøjer som Microsoft stiller til rådighed i Azure og du vil lærer om de styrker og begrænsninger der er i de forskellige værktøjer. Der vil være stort fokus på dialog og øvelser undervejs.

Forudsætninger:

 • Generelt kendskab til Data Warehouse og Business Intelligence
 • Azure Account (eventuelt Free Account)
 • Medbring egen laptop med Visual Studio

Kursus agenda:

Modul 1: Azure Basics

 • Microsoft Cloud Data Platform Overview
 • Account and Azure Portal
 • Monitor and manage implementations on Azure
 • Designing Azure Virtual Networks
 • Azure VPN and ExpressRoute architecture and design

Modul 2: Azure Virtual Machines

 • Implement SQL Server on Azure VM
 • Designing virtual machines
 • Selecting appropriate VM SKUs

Modul 3:  Azure SQL DB

 • Implement SQL Database
 • Migrate data to the Cloud
 • SQL Database High Availability and disaster recovery
 • Hybrid HA/DR scenarios with SQL Server
 • Cloud storage for a hybrid cloud database infrastructure
 • Design and Implement Security

Modul 4: Azure Data Lake Store

 • Hyper-scale repository for big data
 • Capture data in one single place
 • Azure Data Lake Store file system
 • Securing data – Authentication, Access control and Encryption

Modul 5: Azure SQL DW

 • Implementing a Azure SQL DW
 • Overview of the MPP architecture
 • Scalability and Cost
 • Security and Availability
 • Advantages of PolyBase
 • Developing and migration

Modul 6: Azure Data Factory v2

 • Creating a Data Factory
 • Pipeline and activities
 • Datasets
 • Linked Services
 • Execution SSIS packages
 • Scheduling

Modul 7: Azure Automation

 • Automating processes with runbooks
 • PowerShell modules
 • Graphical runbooks

Modul 8: Azure Analysis Services Tabular

 • Enterprise-grade data modeling in the cloud
 • Migrate existing models
 • Use SSDT, SSMS and PowerShell
 • Scale up and out
 • Security

Modul 9: Azure Data Lake Analytics

 • On-demand analytics job service
 • Transform data
 • Dynamic scaling
 • U-SQL language

Modul 10: Azure Machine Learning

 • Cloud Data Science
 • Preparing Data
 • Building Azure Machine Learning Models
 • Using Classification and Clustering

Modul 11: Embedding med Power BI

 • Scenarios – internal and external users
 • Architecture and licesing
 • Power BI REST APIs
 • Intergrating dashboards, tiles and reports

Copyright 2018 Orange Man · RSS Feed · Log ind · Google+

Organic Themes