SQL Server 2012 Querying

Kurset henvender sig til SQL Server og Business Intelligence arkitekter, konsulenter og andre, der arbejder med Microsofts SQL Server værktøjer. Der vil være fokus på meget hands-on og øvelser undervejs. Efter deltagelse på dette kursus er du klar til at tage eksamen 70-461.

Dette kursus er en del af et samlet MCSE Business Intelligence certificerings forløb, men fungere samtidigt også som et selvstændigt kursus. Serien består af følgende kurser og læsegrupper:

 1. SQL Server 2012 Administering (kursus)
 2. SQL Server 2012 Querying (kursus)
 3. SQL Server 2012 Data Warehouse (læsegruppe)
 4. SQL Server 2012 Business Intelligence (læsegruppe)

Forudsætninger:

 • Kendskab og praktisk erfaring med SQL Server 2005, 2008, 2008 R2 eller 2012.
 • Egen laptop med SQL Server 2012 installeret.

Kursus agenda:

Modul 1: Foundations of Querying

 • Understanding the Foundations of T-SQL
 • Understanding Logical Query Processing

Modul 2: Getting Started with the SELECT Statement

 • Using the FROM and SELECT Clauses
 • Working with Data Types and Built-in Functions

Modul 3: Filtering and Sorting Data

 • Filtering Data with Predicates
 • Sorting Data
 • Filtering Data with TOP and OFFSET-FETCH

Modul 4: Combining Sets

 • Using Joins
 • Using Subqueries, Table Expressions, and the APPLY Operator
 • Using Set Operators

Modul 5: Grouping and Windowing

 • Writing Grouped Queries
 • Pivoting and Unpivoting Data
 • Using Window Functions

Modul 6: Querying Full-Text Data

 • Creating Full-Text Catalogs and Indexes
 • Using the CONTAINS and FREETEXT Predicates
 • Using the Full-Text and Semantic Search Table-Valued Functions

Modul 7: Querying and Managing XML Data

 • Returning Results As XML with FOR XML
 • Querying XML Data with XQuery
 • Using the XML Data Type

Modul 8: Creating Tables and Enforcing Data Integrity

 • Creating and Altering Tables
 • Enforcing Data Integrity

Modul 9: Designing and Creating Views, Inline Functions, and Synonyms

 • Designing and Implementing Views and Inline Functions
 • Using Synonyms

Modul 10: Inserting, Updating, and Deleting Data

 • Inserting Data
 • Updating Data
 • Deleting Data

Modul 11: Other Data Modification Aspects

 • Using the Sequence Object and IDENTITY Column Property
 • Merging Data
 • Using the OUTPUT Option

Modul 12: Implementing Transactions, Error Handling, and Dynamic SQL

 • Managing Transactions and Concurrency
 • Implementing Error Handling
 • Using Dynamic SQL

Modul 13: Designing and Implementing T-SQL Routines

 • Designing and Implementing Stored Procedures
 • Implementing Triggers
 • Implementing User-Defined Functions

Modul 14: Using Tools to Analyze Query Performance

 • Getting Started with Query Optimization
 • Using SET Session Options and Analyzing Query Plans
 • Using Dynamic Management Objects

Modul 15: Implementing Indexes and Statistics

 • Implementing Indexes
 • Using Search Arguments
 • Understanding Statistics

Modul 16: Understanding Cursors, Sets, and Temporary Tables

 • Evaluating the Use of Cursor/Iterative Solutions vs. Set-Based Solutions
 • Using Temporary Tables vs. Table Variables

Modul 17: Understanding Further Optimization Aspects

 • Understanding Plan Iterators
 • Using Parameterized Queries and Batch Operations
 • Using Optimizer Hints and Plan Guides

Længde:

3 dage fordelt over 3 uger.

Copyright 2018 Orange Man · RSS Feed · Log ind · Google+

Organic Themes