Introduktion til Azure BI

Underviser
Start
16. juni 2020 09:00
Slut
18. juni 2020 16:00
Adresse
Frederiksgade 71, 8000 Aarhus C.   Vis kort

13.500 DKK

På lager

Status

Detaljer

Dette 3-dages kursus henvender sig til alle der godt kunne tænke sig at få et indblik i hvilke muligheder der er for at bygge en komplet Data Warehouse og Business Intelligence løsning i Azure. I løbet af kurset vil du få en gennemgang af de DW/BI værktøjer som Microsoft stiller til rådighed i Azure og du vil lærer om de styrker og begrænsninger der er i de forskellige værktøjer. Der vil være stort fokus på dialog og øvelser undervejs.

Forudsætninger:

 • Generelt kendskab til Data Warehouse og Business Intelligence
 • Azure Account (eventuelt Free Account)
 • Medbring egen laptop

Kursus agenda:

Modul 1: Azure Basics

 • Microsoft Cloud Data Platform Overview
 • Account and Azure Portal
 • Azure Management tools
 • Azure Active Directory

Modul 2: Security in Azure

 • Role-based access control (RBAC)
 • Azure AD Managed service identities
 • Azure Key Vault
 • Virtual networking
 • Express Route

Modul 3: Azure Virtual Machines

 • Virtual Machines
 • Creating and configuring Azure VMs
 • Configuring Azure VM storage
 • SQL Server on Azure VM

Modul 4: Azure SQL DB

 • Azure SQL Database
 • High Availability and disaster recovery
 • Security
 • Hybrid features
 • Managed instances

Modul 5: Azure Big Stores

 • Introduction to Azure Storage
 • Azure Big Data Stores
 • Azure Blob Storage
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Storage Explorer

Modul 6: Azure Data Factory

 • Introduction to ADF
 • Creating a Data Factory
 • Data Factory Concepts
 • Scheduling and monitoring
 • Execution SSIS packages
 • Best practices and design patterns
 • Mapping Dataflows

Modul 7: Azure Synapse Analytics

 • Introduction to Synapse Analytics
 • Overview of the MPP architecture
 • Azure SQL Data Warehouse
 • Data loading with PolyBase
 • Developing evironment

Modul 8: Azure Databricks

 • Data and AI People
 • Introduction to Databricks in Azure
 • Architecture
 • Data processing with Azure Databricks
 • Scale, Cost and Management
 • Language, Data and Format

Modul 9: Azure Analysis Services Tabular

 • Enterprise-grade data models in the cloud
 • Use SSDT, SSMS and PowerShell
 • Security
 • Migrate existing models
 • Scale up and out
 • Automation and logging

Modul 10: Power BI in Azure

 • Power BI administration and automation
 • Power BI REST APIs
 • Power BI Embedded
 • Embedding options
 • Power BI Dataflows
 • Power BI merging with Azure Analysis Services

Modul 11: Orchestration in Azure

 • Ochestration with Data Factory
 • Bootstrapping with ADF
 • Automating processes with runbooks
 • Azure Automation Capabilities
 • Azure Logic Apps

Modul 12: Summary and recap

 • End-to-end solution
 • Logging
 • Source control
 • Deployment

Yderligere information

Længde

3 dage